VCA Veiligheidsattest: verplicht voor iedereen

21/05/2024

Sedert april 2022 zijn werknemers, die tewerkgesteld zijn onder PC 124 en die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, verplicht een basisopleiding veiligheid van 8 uur te volgen. Het bekomen attest dient steeds voorgelegd te kunnen worden.

Iedereen die aan het werk is of was op een tijdelijke of mobiele bouwplaats moet vanaf 15/04/2024 een basisopleiding veiligheid gevolgd hebben. Dit stond reeds in het KB maar de overgangsperiode is nu verlopen.

Volgende zaken verdienen zeker extra aandacht:

  • Ook PC 111 (metaal-, machine- en elektrische bouw), PC 145 (tuinbouw) of PC 149 (elektriciens) vallen onder dit KB en bijgevolg onder deze verplichting
  • Een zelfstandige die diensten levert op een dergelijke bouwwerf dient zulk attest te kunnen voorleggen. Kortom: iedere zelfstandige, bedrijfsleider, werknemer die een dienst verleent op een tijdelijke of mobiele werkplaats moet in het bezit zijn van een geldig VCA-attest
  • Een arbeider die niet onder Belgische sociale zekerheid valt maar die in België tewerkgesteld wordt op een dergelijke werf moet ook dit attest kunnen voorleggen.

Werven waarvoor een veiligheidscoördinator verplicht is, vallen ook onder dit KB van tijdelijke en mobiele bouwplaats. De opleiding dient in dit geval gegeven te worden door een dienstverlener die door CONSTRUCTIV goedgekeurd werd.

Het desbetreffende attest veronderstelt ook dat deze veiligheidsopleiding op regelmatige tijdstippen herhaald moet worden. Vrijstelling van deze herhaling kan bekomen worden door het aantonen dat de benodigde kennis van de werknemer up to date is of blijft en dit door middel van continue opleiding en praktijkervaring.

Het bewijs van dergelijke praktijkervaring kan aangetoond worden via de rapportagetool van Constructiv. Dit attest kun je bekomen bij je regionaal Constructiv kantoor. Enige opmerking hierbij: dit attest kan enkel bekomen worden voor PC 124.

Het KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen geldt voor alle bouwplaatsen. Ook indien geen aangifte van werken verplicht is, valt dit onder de toepassing van dit KB.

Voor verdere informatie kan er steeds beroep gedaan worden op de FAQ van Constructiv en bij je regionaal kantoor van Constructiv of neem contact op met uw dossierbeheerder voor verdere begeleiding.

Bron:

https://www.idewe.be/-/uitbreiding-verplichte-opleiding-basisveiligheid#:~:text=Vanaf%2015%20april%202024%20moet,een%20opleiding%20basisveiligheid%20gevolgd%20hebben

https://constructiv.be/nl-BE/werkgevers/FAQ-Basisveiligheid.aspx

hulp nodig?

neem contact met ons op voor overleg

Klaar om jouw financiën naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek hoe onze accountancy-experts u kunnen helpen jouw bedrijf te laten groeien, jouw administratie te stroomlijnen en jouw financiële doelen te bereiken. Samen zorgen we voor succes en gemoedsrust.

andere artikels

alles zien

Kunnen we helpen?

We antwoorden binnen de 24 uur

Kies voor Impaccta en voor een boekhouding die altijd up-to-date is. Vertrouw op ons professioneel team voor foutloze cijfers en betrouwbare financiële inzichten. Zo kan jij je richten op het laten groeien van jouw bedrijf.