Nog snel een tweede woning of fiscale levensverzekering?

27/07/2023

De overheid is volop bezig aan een brede fiscale hervorming.

Een van de maatregelen die zou ingevoerd worden vanaf 1/1/2024 is de afschaffing van de belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen.

Het langetermijnsparen is een belastingvermindering in de personenbelasting die u kan bekomen door uitgaven te doen in kader van het terugbetalen van een lening of bij het betalen van premies in een fiscale levensverzekering.

Deze belastingvermindering bedraagt 30% van de gedane uitgave.

Voor 2023 omvat het maximaal vrijstelbaar bedrag € 2.350,00.
Dit betekent een potentiële belastingvermindering van € 705,00 / jaar.

Het vrijstelbaar bedrag is ook afhankelijk van uw inkomen en indien u de beschikbare ruimte tot aftrek al dan niet opvult met andere uitgaven.
Het langetermijnsparen kan bvb. gecombineerd worden met het opvullen van de woonbonus indien de lening in kader van de woonbonus aangegaan werd vanaf 2015.
Indien u een lening hebt van voor 2015, is de combinatie niet mogelijk.

Voor bestaande contracten en leningen blijft het voordeel bestaan.

Indien u echter nog geen gebruik maakt van dit voordeel en u wenst er alsnog beroep op te doen, dan moet u handelen voor 31/12/2023.

Hoe kunt u dit voordeel benutten?

Via kapitaalaflossingen van een lening

Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De lening dient gewaarborgd te worden door een hypothecaire inschrijving. ( Een hypothecair mandaat is dus niet voldoende )
  • De belastingplichtige moet volle eigenaar zijn van de woning.
    ( Een gesplitste aankoop valt hier dus van tussen )
  • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet de eigen woning is (bv. een tweede verblijf of een investeringspand).
  • De lening heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.
  • De lening is aangegaan bij een financiële instelling gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).


Het bedrag van de lening die in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt.
Gaat u een lening aan in 2023, dan wordt maximaal € 78.440,00 van de lening ( en dus de kapitaalaflossingen in dezelfde verhouding ) in aanmerking genomen

Via storten van premies in een fiscale levensverzekering

Ook hier zijn enkele voorwaarden van toepassing:

  • De levensverzekering heeft een looptijd van min. 10 jaar
  • De polis moet afgesloten worden vóór de leeftijd van 65 jaar
  • De begunstigde bij overlijden is de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad ((groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen).

Deze fiscale levensverzekering kan als schuldsaldoverzekering aangemerkt worden.
In dit geval wordt een premie uitbetaald in kader van overlijden en is meestal gelinkt aan een woonkrediet.
Een andere optie is de levensverzekering gebruiken als aanvullende pensioenopbouw, dewelke, bij voorkeur, bij pensioenleeftijd wordt uitbetaald.

Conclusie

Wenst u nog gebruik te maken van deze belastingvermindering, dan dient u te handelen voor het einde van het jaar.

Een fiscale levensverzekering afsluiten kan relatief snel gebeuren via uw verzekeraar, maar een bijkomende woning aanschaffen neemt meer tijd in, waardoor u best nu reeds stappen onderneemt.

Ons kantoor kan helpen bij het bepalen of u ruimte hebt voor deze belastingvermindering en u adviseren over een optimale levensverzekering of woonkrediet.

hulp nodig?

neem contact met ons op voor overleg

Klaar om jouw financiën naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek hoe onze accountancy-experts u kunnen helpen jouw bedrijf te laten groeien, jouw administratie te stroomlijnen en jouw financiële doelen te bereiken. Samen zorgen we voor succes en gemoedsrust.

andere artikels

alles zien

Kunnen we helpen?

We antwoorden binnen de 24 uur

Kies voor Impaccta en voor een boekhouding die altijd up-to-date is. Vertrouw op ons professioneel team voor foutloze cijfers en betrouwbare financiële inzichten. Zo kan jij je richten op het laten groeien van jouw bedrijf.