Erkenning voor giften, wat moet je doen als vzw?

08/09/2023

Bent u oprichter, bestuurder, penningmeester of zelfs gewoon sympathisant van een VZW, dan hebt u waarschijnlijk ooit al eens de vraag gekregen of giften en schenkingen aan de VZW in aanmerking komen om te worden ingebracht in de aangifte personenbelasting.
Alle giften van minstens 40€ (op jaarbasis) die gebeuren aan erkende instellingen kunnen immers een belastingvermindering van 45% opleveren via de aangifte van de schenker.
Het is daarbij ook vereist dat de erkende instelling een fiscaal attest aanlevert op naam van de schenker.
Maar hoe kom je als VZW nu in aanmerking hiervoor?

Voorwaarden

De eerste voorwaarde spreekt voor zich.
Uw VZW moet rechtsgeldig opgericht zijn (via onderhandse oprichtingsakte en een publicatie in het Belgisch Staatsblad), moet gevestigd zijn op een Belgisch adres, en mag geen winst nastreven noch uitkeringen doen aan de leden van de VZW (m.a.w. uw VZW moet onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en niet aan de vennootschapsbelasting).

Daarnaast mag uw VZW ook enkel activiteiten uitoefenen die zijn opgenomen in een door de overheid opgestelde limitatieve lijst.
Via deze link kunt u zelf nagaan welke activiteiten toegestaan zijn en welke niet: https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/erkenning-vzws-stap-voor-stap#q2

Van belang is dat u geen enkele activiteit mag uitoefenen die niet op deze lijst staat.
Oefent uw VZW verschillende activiteiten uit waarvan sommige wel en andere niet op de lijst staan, kan u niet worden erkend als erkende instelling voor fiscale giften.
Zo komt een woonzorgcentrum bijvoorbeeld in aanmerking, maar niet als er onder dezelfde VZW ook een kinderopvang zou worden uitgebaat.
Kinderopvang en onderwijs zijn zowat de meest opvallende sectoren die niet in aanmerking komen.

Hoe de erkenning aanvragen?

Komt uw VZW toch in aanmerking en wenst u erkend te worden, dan dient er een schriftelijk aanvraagdossier te worden ingediend bij de Federale Overheidsdienst van Financiën.
Het spreekt voor zich dat dit dossier alle gegevens van uw VZW bevat (inclusief een verklaring van de activiteiten die worden uitgevoerd), maar ook volgende zaken mogen alvast zeker niet ontbreken:

  • Getekende verbintenisverklaring waarin u o.a. bevestigt te zullen meewerken aan een eventuele belastingcontrole op de boekhouding van de VZW of waarin u verklaart de schenkers altijd tijdig te zullen voorzien van een fiscaal attest;
  • Werkingsverslag van het voorbije boekjaar van de VZW;
  • Lijst van bestuurders van de VZW en een kopie van de toegepaste statuten;
  • Balans van het voorbije boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar.

U kunt altijd slechts erkend worden vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.
Dus ongeacht wanneer u de erkenning precies zou aanvragen in de loop van het jaar 2023 (is dat nu op 01/01/2023 of 31/12/2023 of gelijk welke datum daartussen), de erkenning zal in dit geval maar kunnen ingaan op 01/01/2024.
Maar u voelt zelf ook wel aan dat een dossier dat pas in december 2023 wordt ingediend niet per 01/01/2024 al de ganse administratieve molen zal hebben doorlopen.
Dien uw dossier daarom zeker enkele maanden eerder in als u zeker wil zijn van een erkenning vanaf 1 januari.

Handig om weten is nog dat de eerste erkenning steeds twee jaar geldig blijft.
Nadien dient u een nieuwe erkenning aan te vragen.
Die zal op zijn beurt vier jaar geldig zijn.
Vanaf de derde erkenning geldt er steeds een termijn van zes jaar.

Misschien kan het voor uw VZW interessant zijn om te worden erkend als een instelling die fiscale giften mag uitreiken. Vaak zijn schenkers namelijk op zoek naar instituten die ze willen steunen maar die tegelijk ook nog een centje opleveren via de aangifte personenbelasting.
Weet dat u uiteraard als VZW altijd giften mag ontvangen, alleen zullen deze bij de schenker niet in aanmerking komen voor de fiscale belastingvermindering als u als instelling niet erkend bent.
Voldoet u niet aan de voorwaarden om erkend te worden terwijl u wel graag attesten zou afleveren, kan het zeker geen kwaad om eens te informeren bij de Koning Boudewijnstichting.
Via deze weg kunt u, onder bepaalde voorwaarden, deze stichting attesten laten afleveren aan uw schenker en het bedrag van de gift door de Koning Boudewijnstichting laten doorstorten naar uw VZW.

Bij Impaccta helpen wij u in elk geval graag verder met de boekhouding, de fiscale verplichtingen en eventueel het aanvraagdossier erkenning voor uw VZW!

hulp nodig?

neem contact met ons op voor overleg

Klaar om jouw financiën naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek hoe onze accountancy-experts u kunnen helpen jouw bedrijf te laten groeien, jouw administratie te stroomlijnen en jouw financiële doelen te bereiken. Samen zorgen we voor succes en gemoedsrust.

andere artikels

alles zien

Kunnen we helpen?

We antwoorden binnen de 24 uur

Kies voor Impaccta en voor een boekhouding die altijd up-to-date is. Vertrouw op ons professioneel team voor foutloze cijfers en betrouwbare financiële inzichten. Zo kan jij je richten op het laten groeien van jouw bedrijf.